enpt-pt

Compartimento que tem como característica principal o facto de ter o tecto inclinado.