enpt-pt

Termo que define os obeliscos aguçados utilizados como coroamento de torres.